Język:

    PUBLIKACJE

ANALIZA THINKTANK
ANALIZA THINKTANK

Ostre regulacje obniżają innowacyjność banków
Regulacje wprowadzane po 2008 r. w systemie finansowym w wielu obszarach są hamulcem dla innowacyjnego rozwoju banków. Tymczasem źródeł kryzysowej sytuacji należy upatrywać w braku odpowiedniego nacisku na „corporate governance” banków, opartego na podstawowych wartościach etycznych - pisze dla THINKTANK bankowiec i ekonomista, twórca mBanku - Sławomir Lachowski.

ANALIZA THINKTANK
ANALIZA THINKTANK

Fundusze emerytalne: filar pomnażania polskiego kapitału
Polski rynek kapitałowy cierpi na brak krajowych inwestorów instytucjonalnych. Radykalną zmianę mogłoby przynieść zaangażowanie funduszy emerytalnych w długoterminowe inwestycje, tak jak robi się to w Europie Zachodniej i USA. O funduszach emerytalnych pisze dla THINKTANK dyrektor zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych - Barbara Nowakowska.

ANALIZA THINKTANK
ANALIZA THINKTANK

Jak uzdrowić warszawską giełdę?
Pozycja polskiej giełdy słabnie. Przyczynami są zakończenie wielkich prywatyzacji, marginalizacja OFE, wzrost niepewności związany ze zwiększeniem ingerencji władz państwowych w działanie spółek Skarbu Państwa oraz decyzje dotyczące sektora bankowego. Giełdę uzdrowić może zmiana priorytetów i modelu biznesowego – o tym jak tego dokonać pisze dla THINKTANK ekonomistka Lidia Adamska.

ANALIZA THINKTANK i CSM
ANALIZA THINKTANK i CSM

Świat 2050: Zachód a Orient
Jaki będzie świat w 2050 roku? Czy centrum wydarzeń globalnej polityki przeniesie się do Azji, a dominacja Zachodu, ze Stanami Zjednoczonymi w roli głównej, zostanie zastąpiona przez nowy porządek inspirowany przez Chiny? Czy sztuczna inteligencja i nowe technologie będą pomocne człowiekowi, czy wyprą go z rynku pracy? Jakie są zagrożenia, a jakie korzyści z sharing economy, ekonomii dzielenia się?

ANALIZA THINKTANK
ANALIZA THINKTANK

Innowacje w sektorze finansowym - gdzie będziemy za 10 lat?
Redefinicji wymagają relacje między podmiotami rynku a regulatorem, który powinien pełnić rolę strażnika interesu klienta. Współpraca obu stron powinna obejmować nie tylko opracowywanie nowych regulacji, lecz także skuteczne egzekwowanie prawa. Wyzwaniem dla polskich firm sektora finansowego i fintech jest przekroczenie umownej granicy na Odrze i zajęcie miejsca na rynku Europy Zachodniej.

ANALIZA THINKTANK
ANALIZA THINKTANK

Rynek ubezpieczeniony i system emerytalny: co nas czeka?
Polski rynek ubezpieczeń rozwinął się w sposób dojrzały tylko w niektórych segmentach. Zyski firm ubezpieczeniowych w ostatnim okresie maleją. Istnieje wiele czynników  – regulacyjnych i kulturowych, które rynek ubezpieczeniowy ograniczają.

ANALIZA THINKTANK
ANALIZA THINKTANK

Polacy a inwestowanie: giełda i inne formy lokowania kapitału
Odbudowanie społecznego zaufania do rynku kapitałowego będzie trudne - konieczne jest zbudowanie koalicji na rzecz rynku kapitałowego. Poza tym polska giełda jest na zakręcie – albo wypracuje nowoczesną strategię rozwoju, która umożliwi jej powrót do dynamiki z pierwszej dekady XXI w., albo grozi jej marginalizacja, a nawet regres. Dyskusja o portfelu inwestycyjnym Polaków była kolejnym z serii spotkań dot. kondycji i perspektyw rozwoju rodzimego sektora finansowego.

Analiza THINKTANK
Analiza THINKTANK

Banki: konieczność redefinicji?
Polskie banki świetnie radzą sobie w adaptowaniu nowych rozwiązań technologicznych, ale muszą dziś konkurować z podmiotami, które do tej pory nie stanowiły dla nich zagrożenia. Ponadto penetrowanie przez wielkie firmy nowych modeli biznesowych, obecność na rynku małych podmiotów z branży fintech czy wysoki poziom regulacji spowodowały, że banki utraciły monopol na usługi finansowe. O tym co może być rozwiązaniem dla banków pisze ekonomista i bankowiec Janusz Dedo.

Analiza THINKTANK
Analiza THINKTANK

Sektor bankowo-pożyczkowy: Rozwój czy zastój?
Od czasu globalnego kryzysu finansowego sektor bankowo-pożyczkowy zmaga się z perturbacjami i nierozwiązanymi problemami, w tym m.in. funkcjonowaniem banków „zbyt dużych, by mogły upaść”. Protokół uzgodnień jest efektem debaty eksperckiej w formule okrągłego stołu „Sektor bankowo-pożyczkowy – rozwój czy zastój”, zorganizowanej przez ośrodek dialogu i analiz THINKTANK 10 marca 2016 r. w ramach projektu „Sektor Finansowy w Polsce – bilans i perspektywy”.

Analiza THINKTANK
Analiza THINKTANK

Sektor bankowy w Polsce: trzy cele udomowienia
Sytuacja, w której większość aktywów sektora bankowego należy do instytucji, mających centra decyzyjne poza Polską, wiąże się z ryzykiem wystąpienia zjawisk negatywnych dla rozwoju polskiej gospodarki. Celem udomowienia sektora bankowego powinno być zlokalizowanie w Polsce centrów decyzyjnych, stworzenie warunków dla wzrostu innowacyjności sektora bankowego oraz skorelowanie zachowań banków ze stanem gospodarki. Szerzej na ten temat pisze ekonomista Mariusz Grendowicz.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, ze zgadzasz się na ich użycie Polityka prywatności